Huurvoorwaarden

TRANSPORT

Voor transportkosten, contacteer ons via carine@interparts.be of bel 09/222.57.86

Pour les frais de transport, prenez contact avec nous par carine@interparts.be ou téléphonez 09/222.57.86

For freight charges, please contact us by carine@interpart.be or call us 09/222.57.86

BORG


Een borg wordt gevraagd voor alle particulieren en nieuwe bedrijven. De afrekening zal gebeuren nadat het materiaal terug is.

  •  Minigravers en dumpers: een borg van € 250 (cash of Bancontact)

  • Graafmachines: een borg van € 500 (cash of Bancontact)

  • Trilplaten/-stampers en uitrustingen: een borg van € 100 (cash of Bancontact)


ENKELE AFSPRAKEN


Materieel terug voor 9u30: deze dag wordt niet meer aangerekend.

Materieel afgehaald na 15u: facturatie begint de volgende dag.

Het materieel wordt verhuurd op basis van 8 uren per dag, 40 uren per week en 170 uren per maand. De extra uren worden pro rata gefactureerd.

De uitrustingsstukken die gehuurd worden zonder machine worden per kalenderdag aangerekend met uitzon-dering van zondag.

De huurder is verplicht het einde van de huur schriftelijk te melden en blijft verantwoordelijk tot het materieel teruggebracht is.

Machines worden volgetankt bij afhaling of levering en moeten volgetankt terugkeren (gebruik van “mazout van goede kwaliteit” vereist), indien dit niet het geval is wordt de verbruikte brandstof (€ 1,15/liter) aangere-kend.

Er kan enkel schriftelijk geannuleerd worden en dit ten minste 24u op voorhand. Bij niet naleving hiervan wordt 1 dag huur in rekening gebracht.

Het is verboden onze machines te gebruiken in aanwezigheid van meststoffen, zuren, zouten of bijtende pro-ducten. Veroorzaakte schade aan de machine zal worden aangerekend.

De machine dient door de klant te worden beveiligd tegen diefstal en vergrendeld met een SLOT.

Reinigingskosten vallen ten laste van de huurder.

Alle gegevens en tarieven vermeld in de prijslijst kunnen ten allen tijde gewijzigd of aangepast worden zonder voorafgaande verwittiging.

Verplichte machinebreuk verzekering: (waarde van) 6% van het verhuurtarief.

De machinebreuk dekt voornamelijk de volgende risico’s: wind, storm, overstroming, brand, explosie, onhandigheid, diefstal, glasbreuk. De franchise, voor de rekening van de huurder , zijn als volgt: € 650 per schadegeval, € 270 voor glasbreuk, 10% met een minimum van € 1.885,00 in geval van diefstal en vandalisme. De polis voorziet afstand van verhaal tegen de huurder, tenzij in geval van bedrog, kwaadwilligheid of verduistering van de machine door de huurder.

Opgelet: dit valt niet onder het contract: de elementen onderhevig aan versnelde slijtage (banden, kabels, kettingen, dichtingen, flexibels).